Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона ФОП Шевчук Павло Дмитрович, надалі Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець з іншого боку, далі спільно названі Сторонами, уклали цей Договір публічної оферти (далі адресований необмеженому колу осіб), який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у розділі вебсайту: https://m17.artcult.org.ua.
Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою вебсайту: https://m17.artcult.org.ua та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://m17.artcult.org.ua, приймають умови цього Договору, що наведені нижче.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання кнопки «Купити» у відповідному розділі на сторінці вебсайту https://m17.artcult.org.ua означає, що Покупець незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, що зазначені нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставлення Товару Продавцем, відповідальність за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Придбати», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.
1.4. Для урегулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.


2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

"Договір публічної оферти" – публічний договір, зразок якого розміщений на вебсайті https://m17.artcult.org.ua та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на вебсайті https://m17.artcult.org.ua, спрямоване невизначеному колу осіб, зокрема Покупцям.
«Акцепт» – ухвалення Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на вебсайті https://m17.artcult.org.ua, шляхом додавання його до віртуального кошика та надсилання Замовлення.
«Товар» - предмет торгівлі, про придбання якого на вебсайті https://m17.artcult.org.ua розміщено пропозицію Продавця.
«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, яка відвідала вебсайт https://m17.artcult.org.ua та має намір придбати той чи інший Товар.
«Продавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, яка є власником або розповсюджувачем Товару та за допомогою вебсайту https://m17.artcult.org.ua мають намір його продати.
«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на вебсайті https://m17.artcult.org.ua заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.
«Законодавство» – встановлені українським чи міжнародним законодавством норми регулювання договірних правовідносин за Договором.
«Суттєвий недолік Товару» – недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці вебсайту https://m17.artcult.org.ua, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:● виконувати умови цього Договору;● виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;● передати Покупцю Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці вебсайту https://m17.artcult.org.ua, оформленим замовленням та умовами цього Договору;● перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковування на складі;● повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі
4.2. Продавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
4.3. Продавець – суб'єкт господарювання з-поміж осіб, які пропонують до придбання на вебсайті https://m17.artcult.org.ua Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.*


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:● своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;● ознайомитись з інформацією про Товар, що розміщена на вебсайті https://m17.artcult.org.ua;● при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставлення, переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду пакування. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особу, яка здійснила його доставлення Покупцю.
5.2. Покупець має право:● оформити замовлення на відповідній сторінці вебсайту https://m17.artcult.org.ua;● вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;● на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці вебсайту https://m17.artcult.org.ua шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «Придбати», або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі контактів вебсайту https://m17.artcult.org.ua.
6.2. Термін формування Замовлення складає до 2 (двох) робочих днів із моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.


7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці вебсайту https://m17.artcult.org.ua. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставлення, яка визначається залежно від способу доставлення відповідно до умов розділу 8 цього Договору.
7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.
7.3. Покупець може оплатити замовлення такими способами:
1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у тому числі за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку у розмірі 100% передоплати).
2) Кредитною карткою такого типу:● Visa● Visa Electron● Mastercard● Mastercard Electronic● Maestro
3) будь-яким іншим способом за домовленістю із Продавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема, при сплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці вебсайту https://m17.artcult.org.ua у відповідному розділі кнопки "Купити" означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


8. УМОВИ ДОСТАВЛЕННЯ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує лист після оформлення замовлення на E-mail, який Покупець указав у реєстраційній формі на відповідній сторінці вебсайту https://m17.artcult.org.ua.
8.2. Продавець гарантує відправлення Товару Покупцеві у кількості, зазначеній та оплаченій Покупцем та у належному (робочому) стані та якості.
8.3. Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними у розділі Контакти.


9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, за винятком дня купівлі, якщо більш тривалий термін не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких пошкоджень та повної комплектності.


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. За суперечками у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

10.3. Усі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним та процесуальним правом.


11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які справді перебувають поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, спричинені аваріями чи несприятливими погодними умовами випадковості на море, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорів. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат чи інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває понад три місяців, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Попри настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.


12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно з метою виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцеві про замовлення Товару, відправлення рекламних повідомлень тощо).
12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на вебсайті https://m17.artcult.org.ua (заповнення реєстраційної анкети), у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність вебсайту https://m17.artcult.org.ua.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право надсилатися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, E-mail Покупця.
12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: заносити персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (при необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на поштову чи електронну адресу.
12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. Покупець несе відповідальність за правдивість зазначеної під час оформлення замовлення інформації.

Made with